Контакти / Линкове

  Сериозна игра
 
Кликнете на сцената по ваш избор
Туристически агент
Повишаване осведомеността за сексуалната експлоатация на деца

Екскурзовод
Обсъждане с турист дали е нормално да съществува явлението детска проституция

 

Туроператор
Убеждаване на мениджър на хотел да предприеме действия поради оплакване за сексуална злоупотреба с дете
 
  За играта
 

Сексуалната експлоатация на деца е сериозен въпрос и защитата им е отговорност на всички възрастни. Чрез използването на Сериозна игра ще покажете че вие и вашата компания поемате отговорност за защита на децата. Това средство използва ефективна, интерактивна и забавна методология за представяне на темата пред професионалисти и студенти в сферата на туризма.

Повечето клиенти и бизнес партньори са благодарни да получат такава информация, защото тя демонстрира вашата отговорност като надеждна компания в защитата на децата в сферата на туризма. Въпреки това, адресирането на такава информация може да бъде понякога деликатен въпрос.

Може да не сте сигурни как да адресирате темата като цяло, може да не искате да звучите обвинително, може да се страхувате да не загубите работата си или да си навлечете неприятности от страна на работодателя ви, ако повдигнете този въпрос или пък може да се страхувате да не уплашите вашите клиенти…

Имате пълната свобода да опитате да разиграете различни ситуации в играта – забавно е да бъдете по-провокативни, отколкото наистина смеете да бъдете в една подобна реална ситуация. Вижте как хората реагират и какъв разговор може да се породи. Опитайте тези ситуации в играта, за да бъдете подготвени за тях в реалния живот.

   
 
За проблема
 

Сексуалната експлоатация на деца при пътуване и туризъм (СЕДПТ) е сериозно престъпление – навсякъде!

В началото на 90-те години този въпрос е поставен като спешен и е необходимо повдигането му на международно ниво, след провеждането на едно проучване в Югоизточна Азия, което изтъква доказателства за пътуващи лица извършващи сексуална експлоатация и злоупотреба с деца в развиващи се страни. Отговорността никога не се носи от жертвите, дори и понякога да изглежда, че те дават съгласието си за сексуални връзки. Често ситуацията е комплексна и има много фактори, които допринасят за сексуална експлоатация на деца.

Установено е, че всяка година милиони деца   стават жертви на сексуална експлоатация по целия свят. Някои са експлоатирани от туристи  или пътуващи лица, други са трафикирани в сексуално робство, а милиони снимки на злоупотреба с деца се разпространяват ежедневно по интернет.

В днешни дни голяма част от компаниите за туризъм и пътуване поемат корпоративна социална отговорност, например – като членове на Кодекса за поведение при защита на децата от сексуална експлоатацияпри пътуване и туризъм ( накратко – Туристически кодекс за закрила на децата) и в това си качество дават своя принос за укрепването на закрилата на децата в тази индустрия.

   
 
За нас
 

ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for sexual purposes), в превод – Край на детската проституция, порнография и трафик на деца за сексуални цели), е глобална мрежа от организации в 80 държави, които работят заедно за елиминиране на сексуалната експлоатация на деца с търговска цел.

Сериозна игра бе създадена в рамките на проекта „Не отвръщай поглед встрани!“ (2012-2015), включващ организации – членки на мрежата на ECPAT от 16 Европейски държави. Този проект, който има за цел да промотира нови начини за борба със сексуалната експлоатация на деца в контекста на пътуване и туризъм, е съфинансиран от Европейския Съюз. Един от неговите ключови компоненти е мобилизирането на подкрепата и укрепването на капацитета на ключовите заинтересовани страни като – фирмите от туристическия сектор, полицията и местните и държавни институции.

   
 
Линкове
 

Не отвръщай поглед встрани!
Този уебсайт дава възможност на хората да съобщават да подозрителни случаи на детска сексуална експлоатация, дори и да са зад граница, чрез предоставени линкове към съществуващи национални механизми за сигнализиране онлайн:

www.reportchildsextourism.orgКодекс за поведение при защита на децата от сексуална експлоатацияпри пътуване и туризъм:

www.thecode.org

Повече информация можете да получите на уебсайтовете на ECPAT International:

www.ecpat.net и вашата национална ЕСРАТ група.

   
 
Контакти
 

Този проект се координира от  шест организации-членки на  сметовната мрежа на ECPAT:

ECPAT Австрия
+43 1 293 16 66
info[at]ecpat.at
ECPAT Франция
+ 33 1 49 34 83 13
contact[at]ecpat-france.org
ECPAT Германия
+49 761 45687 148
info[at]ecpat.de
ECPAT Люксембург
+352 26 27 08 09
ecpat-luxembourg[at]ecpat.lu
ECPAT Холандия
(Defence for Children)
+31 71 516 09 80
info[at]ecpat.nl
ECPAT Poland
(Nobody’s Children Foundation)
+48 616 02 68
fdn[at]fdn.pl
  Bouda48 | ECPAT © 2018