Contacten / Links

  De Serious Game
  Klik op de gewenste scene
Reisagent
Klant informeren over de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting
Reisleider
Discussie met een groepslid over kinderprostitutie op de vakantiebestemming
Touroperator
Overtuigen van een hotelmanager om actie te ondernemen na een klacht over kindersekstoerisme
 

Over het spel

 
Seksuele uitbuiting van kinderen is een ernstig wereldwijd probleem. De bescherming van kinderen hiertegen is de verantwoordelijkheid van volwassenen. Serious Game is een spel dat het onderwerp op een effectieve en interactieve manier introduceert aan toerismeprofessionals en studenten. Het spel is bovendien leuk om te doen.

De meeste klanten en zakenpartners vinden het goed dat u en uw bedrijf de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting serieus neemt. Echter, het bespreken van het onderwerp kan gevoelig liggen.
Misschien bent u onzeker over hoe u dit onderwerp het beste kunt communiceren; misschien wilt u niet beschuldigend overkomen; misschien bent u bang om uw baan kwijt te raken, of met uw werkgever in de problemen te komen omdat u de kwestie ter sprake brengt; of misschien bent u bang van dat u klanten afschrikt… 

Probeer de verschillende situaties van het spel uit – het is leuk om meer proactief op te treden dan u in echte, soortgelijke situaties zou doen. Kijk eens hoe mensen kunnen reageren en hoe de situatie zich ontwikkelt. Door de situaties in het spel te spelen, wordt u voorbereid voor een gesprek over dit onderwerp in het echte leven.

   
 

Over het probleem

 
Seksuele uitbuiting van kinderen is een ernstige misdaad – overal ter wereld! Slachtoffers mogen hiervoor nooit zelf verantwoordelijk gehouden worden, ook niet als zij zelf mensen aanspreken en hen proberen over te halen om seks tegen betaling met hen te hebben (en het dus lijkt dat ze er zelf voor kiezen). Verschillende omstandigheden zorgen ervoor dat kinderen worden uitgebuit in de seksindustrie. Het zijn de meest kwetsbare kinderen die hiervan het slachtoffer worden en hun situatie is vaak heel moeilijk.

Naar schatting zijn er jaarlijks meer dan een miljoen kinderen in de wereld die slachtoffer zijn van uitbuiting in seksindustrie. Bovendien circuleren miljoenen afbeeldingen van seksueel kindermisbruik dagelijks op het internet.

Wereldwijd zijn er al veel reis- en toerismeorganisaties die  kindersekstoerisme bestrijden. Een concrete en zichtbare manier om kindersekstoerisme tegen te  gaan, is met behulp van de Code of Conduct for the Protection of Children from Sexual Exploitation in Travel and Tourism (The Code), een  gedragscode voor de reis- en toerismesector. The Code bestrijdt kindersekstoerisme door het creëren van een goed geïnformeerde toerismeketen en goed opgeleide medewerkers die kindersekstoerisme herkennen en voorkomen, waardoor een omgeving ontstaat waarin kindersekstoeristen niet worden getolereerd. ECPAT is de lokale partner voor toerismebedrijven die The Code ondertekenen en biedt ondersteuning bij de implementatie ervan.

   
 

Over ons

 
ECPAT staat voor End Child Prostitution, Child Pornography And Trafficking of children for sexual purposes. ECPAT voert wereldwijd campagne tegen seksuele uitbuiting van kinderen. Leidraad hierbij is het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties, waarin staat dat ieder kind (tot achttien jaar) recht heeft op bescherming tegen seksueel misbruik en uitbuiting (artikel 34). Het ECPAT netwerk bestaat uit 85  organisaties in 77 landen over de hele wereld. Het hoofdkantoor van ECPAT is in Thailand.

ECPAT Nederland bestaat sinds 1995 en zet zich in om de bewustwording over kinderprostitutie, kinderhandel, kinderpornografie en kindersekstoerisme te vergroten en hiermee betrokkenheid te creëren in het tegengaan van dit probleem. Voorlichting, lobby en onderzoek zijn de kerntaken van ECPAT Nederland. In 2003 is ECPAT Nederland samen gegaan met Defence for Children Nederland en komen gezamenlijk op voor de rechten van het kind.

Serious Game werd ontwikkeld binnen het project ‘Don’t Look Away!’ (2012-2015) dat wordt uitgevoerd in zestien Europese landen en zes landen buiten Europa. Het project heeft als doel om Europese burgers bewust te maken over het bestaan van kindersekstoerisme zodat zij zelf niet betrokken raken hierbij en kindermisbruik melden bij de autoriteiten. Ook de toeristische sector, politie en overheden worden getraind en aangemoedigd om meer proactief op te treden tegen kindersekstoerisme. Het project is gefinancierd door de Europese Commissie.

   
 
 
Via deze website kunt u direct een melding maken bij de politie in het land van herkomst van de verdachte.
Bij het platform zijn 20 landen aangesloten:

www.reportchildsextourism.org

Wanneer u een Nederland verdenkt van kindersekstoerisme, meld dit dan via:

www.meldkindersekstoerisme.nl

The Code of Conduct for the Protection of Children from Sexual Exploitation in Travel and Tourism:

www.thecode.org

U vindt meer informatie over seksuele uitbuiting van kinderen op de website van ECPAT International:

www.ecpat.net

en van ECPAT Nederland:

www.ecpat.nl   
 
Contacten
 


Onderstaande ECPAT groepen coördineren het Don’t Look Away project:

ECPAT Oostenrijk
+43 1 293 16 66
info[at]ecpat.at
ECPAT Frankrijk
+ 33 1 49 34 83 13
contact[at]ecpat-france.org
ECPAT Duitsland
+49 761 45687 148
info[at]ecpat.de
ECPAT Luxemburg
+352 26 27 08 09
ecpat-luxembourg[at]ecpat.lu
ECPAT Nederland
(Defence for Children)
+31 71 516 09 80
info[at]ecpat.nl
ECPAT Polen
(Nobody’s Children Foundation)
+48 616 02 68
fdn[at]fdn.pl
  Bouda48 | ECPAT © 2018