Kontakt / Linki

  Serious Game
  Kliknij żądaną scenę
Pracownik biura podróży
Jak podnosić świadomość turystów na temat problemu wykorzystywania seksualnego dzieci.
Przewodnik wycieczek
Jak rozmawiać z turystami o problemie wykorzystywania dzieci 
w prostytucji.
Organizator wycieczek
W jaki sposób przekonać managera hotelu, żeby podjął odpowiednie działania po otrzymaniu zgłoszenia niepokojącej sytuacji mogącej świadczyć o wykorzystywaniu seksualnym dziecka.
 

O grze „Nie odwracaj wzroku!”

  Wykorzystywanie seksualne dzieci to poważny problem, a obowiązkiem osób dorosłych jest ochrona małoletnich. Firmy z branży turystycznej, zachęcając pracowników do udziału w grze „Nie odwracaj wzroku!”, pokazują, że chcą podjąć odpowiedzialność za ochronę dzieci.

Proponowana gra ma formułę tzw. “poważnej gry” (ang. serious game) – jej celem jest interaktywna edukacja oparta na ćwiczeniu różnych sytuacji, z jakimi pracownicy branży turystycznej mogą się spotkać w swojej pracy zawodowej. Gra jest przeznaczona również dla uczniów szkół wyższych i studentów wydziałów turystycznych.

Klienci i partnerzy biznesowi doceniają firmy, które angażują się w ochronę dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym w podróżach i turystyce, choć temat ten może być czasem trudny. Pracownicy branży turystycznej mogą nie wiedzieć jak reagować, niesłusznie obawiać się, że przekroczą swoje obowiązki zawodowe i stracą pracę lub że pracodawca nie będzie zadowolony z ich postawy, mogą się też obawiać, że stracą klienta.

Nikt, kto dopuszcza się wykorzystywania seksualnego dzieci w kraju czy poza granicami Polski, nie powinien zostać bezkarny, dlatego tak ważne jest, żeby zgłaszać niepokojące sytuacje. Zachęcamy do zapoznania się z sytuacjami prezentowanymi w grze „Nie odwracaj wzroku!” – można wybierać różne odpowiedzi i sprawdzać jak zareaguje dany rozmówca. Zachęcamy do przećwiczenia różnych sytuacji, żeby potem móc odpowiednio zareagować w realnej sytuacji.

   
 
O problemie
 
Wykorzystywanie seksualne dzieci w kontekście podróży i turystyki stanowi poważne przestępstwo na całym świecie.

Na początku lat 90-tych, po badaniach przeprowadzonych w krajach Azjatyckich, dostrzeżono, że jest to problem, który należy zwalczać na płaszczyźnie międzynarodowej. Turyści z krajów rozwiniętych wyjeżdżają do krajów uboższych w celu wykorzystywania seksualnego dzieci, ale mogą też podróżować na terenie własnego kraju. Odpowiedzialność za wykorzystanie nigdy nie leży po stronie dzieci-ofiar, nawet kiedy może wydawać się, że małoletni podejmują komercyjne kontakty seksualne dobrowolnie. Takie sytuacje są bardzo złożone, istnieje wiele czynników, które skutkują wykorzystywaniem seksualnym dzieci.

Co roku, miliony dzieci na całym świecie stają się ofiarami wykorzystywania seksualnego. Niektóre są wykorzystywane przez turystów i osoby podróżujące, inne są ofiarami handlu ludźmi, a miliony zdjęć pornograficznych z udziałem dzieci krążą po internecie.

Obecnie, coraz więcej firm z branży turystycznej angażuje się w działania społecznie odpowiedzialne – dzięki temu przyczyniają się do lepszej ochrony dzieci np. poprzez przestrzeganie zasad Kodeksu Postępowania na rzecz ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym w turystyce (ang. The Code of Conduct for the Protection of Children from Sexual Exploitation in Travel and Tourism).

   
 

O nas

  ECPAT International to sieć organizacji pozarządowych działających w 80 krajach w celu zwalczania komercyjnego wykorzystywania seksualnego dzieci. Fundacja Dzieci Niczyje jest członkiem ECPAT’u i największą w Polsce organizacją pozarządową zajmującą się ochroną dzieci przed krzywdzeniem oraz pomocą dzieciom-ofiarom przemocy i wykorzystywania seksualnego, ich rodzinom i opiekunom.

Gra została opracowana w ramach działań organizacji ECPAT i projektu „Nie odwracaj wzroku!” realizowanego w 16 krajach Europy w latach 2012-2015. Celem projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej jest promocja nowych narzędzi mających na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w kontekście podróży i turystyki. Niezwykle istotne jest mobilizowanie do działania kluczowych partnerów m.in. przedstawicieli branży turystycznej, policji i lokalnych władz.

   
 
Linki
 
Nie odwracaj wzroku! (ang. Don’t look away!) to strona, która umożliwia zgłaszanie przypadków wykorzystywania seksualnego dzieci,
nawet wtedy, kiedy przebywamy za granicą. Strona

www.reportchildsextourism.orgprzekierowuje do stron funkcjonujących w poszczególnych krajach, w tym strony polskiej:

www.stopseksturystyce.fdn.pl

Kodeks Postępowania na rzecz ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym w turystyce

www.kodeks.fdn.pl

(ang. The Code of Conduct for the Protection of Children from Sexual Exploitation in Travel and Tourism),

www.thecode.org

Więcej informacji o problemie na stronach organizacji ECPAT International:

www.ecpat.net

i Fundacji Dzieci Niczyje

www.fdn.pl

   
 
Kontakt
 


Projekt jest realizowany przez sześć organizacji:

ECPAT Austria
+43 1 293 16 66
info[at]ecpat.at

ECPAT France
+ 33 1 49 34 83 13
contact[at]ecpat-france.org

ECPAT Germany
+49 761 45687 148
info[at]ecpat.de

ECPAT Luxembourg
+352 26 27 08 09
ecpat-luxembourg[at]ecpat.lu

ECPAT Netherlands
(Defence for Children)
+31 71 516 09 80
info[at]ecpat.nl

Fundacja Dzieci Niczyje, Polska
(Polska Koalicja ECPAT przeciwko Komercyjnemu Wykorzystywaniu Seksualnemu Dzieci)
+48 616 02 68
fdn[at]fdn.pl

  Bouda48 | ECPAT © 2018